Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Veksttorget er godkjent leverandør av slike kurs i grunnleggende ferdigheter. Opplæringen er gratis, og er et samarbeid mellom bedrift og VekstTorget.

Veksttorget leverer følgende kurs:

Grunnleggende ferdigheter

  1. Lesing og skriving
  2. Regning
  3. Digitale ferdigheter
  4. Muntlige ferdigheter
  5. Norsk i arbeidslivet (arbeidsnorsk) for minioritetsspråklige

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

Silje Dahl Bjørgvik, Leder Service og Tjenester

silje@veksttorget.no

977 75 194