Norsk i arbeidslivet

Flere og flere bedrifter har ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn.  VekstTorget jobber derfor for at flere skal få mulighet til å få norskopplæring på arbeidsplassen.

Norskopplæring i arbeidslivet

Når vi arbeider med norskopplæring for ansatte i bedrifter, legger vi stor vekt på begrepet ‘arbeidsnorsk’ – det betyr at vi tilrettelegger slik at de ansatte kjenner seg igjen i den norsken de bruker på arbeidsplassen.

Å kunne kommunisere godt på norsk er en viktig forutsetning både for bedriften og den ansatte. Det bidrar til kvalitet og sikkerhet; samtidig skaper trygghet i en arbeidshverdag.

Norskopplæring på arbeidsplassen kan kombineres med Basiskompetanse (BKA). BKA er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med lite formell utdanning, og arbeidsnorsk er et prioritert område.

 

Norskopplæring i arbeidslivet

  • Vi tilrettelegger for norskopplæring for ansatte i egen bedrift
  • Opplæringen tar utgangspunkt i de arbeidsoppgavene de ansatte utfører i arbeidshverdagen
  • Opplæringen kan føre fram til en formell norskprøve – eller annen formell kompetanse – f.eks. i form av fagbrev
  • Opplæringen er fleksibel og kan starte på kort varsel

Kontaktperson: Roger Bjerkan, Leder VekstTorget Marked