En inkluderende kantine!

Fotograf: Kristian Stokdahl, Mediehuset Innherred Veksttorget har fra og med 10.01.21 tatt over driften av kantinen på VIP…