Fotograf: Kristian Stokdahl, Mediehuset Innherred

Veksttorget har fra og med 10.01.21 tatt over driften av kantinen på VIP senteret i Verdal Industripark. Tor Arne Hynne, som i dag jobber som kjøkkensjef på Scandic Stiklestad, er ansatt som kokk og arbeidsleder. Når han er på plass i mars vil menyen bli enda mer smakfull og spennende, med muligheter for catering og møtemat.

  • Vi kunne ikke la denne muligheten gå fra oss, sier Silje Dahl Bjørgvik, Leder Service og Tjenester ved Veksttorget. Vi har gjennom drift av kantinen på Verdal videregående skole og Tine fått god erfaring med kantinedrift. I tillegg er dette en fantastisk mulighet for våre ansatte i Varig tilrettelagt arbeid, til å bli inkludert i arbeidslivet.

For selv om dette i all hovedsak handler om å drive en god kantine, og levere et godt tilbud til VIP senteret, er dette også en unik mulighet til å kunne sette søkelyset på et viktig tema, og et viktig samfunnsoppdrag. Det har de siste årene vært en kraftig økning i unge uføre. Antall uføretrygdede mellom 25 og 29 år har siden 2010 hatt en økning på hele 177 prosent. Økningen er også kraftig blant dem som er yngre, og i aldersgruppen 20 til 24 år har antallet uføre mer en doblet seg siden 2010. Det at VIP senteret inngår dette samarbeidet med Veksttorget, er med på å bidra til økt arbeidsinkludering av unge uføre – og på denne måten ta tak i en stor samfunnsutfordring. Her får arbeidstakere i tilrettelagt arbeid mulighet til å jobbe i eget lokalsamfunn, som gir rom for utvikling, vekst og kvalifisering for hver enkelt.

  • Vi gleder oss, sier daglig leder Knut Baglo i Siva Verdal Eiendom. Som «storstue» i en av Norges største industriparker ser vi frem til at VIP senteret får på plass et godt serveringstilbud, både til våre leietakere og våre naboer. og vi synes det er ekstra gledelig at det er Veksttorget, med sitt tydelige samfunnsoppdrag, som skal stå for dette.

Vi ser frem til et spennende og inkluderende samarbeid!