Visjon

Visjonen «Med fokus på muligheter» ligger til grunn for alt arbeid som gjøres i konsernet, og det er enkeltmenneskets muligheter og styrker som står i fokus. Veksttorget konsern ønsker å være den foretrukne aktør når det kommer til å hjelpe mennesker i jobb.

Verdier

Verdiene Trivsel – Tilhørighet – Toleranse – Trygghet bygger opp under visjonen til bedriften, og understreker viktigheten av å se enkeltmennesket ut ifra deres forutsetninger, behov og muligheter.