Varig tilrettelagt arbeid

Målgruppe:

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Hva er varig tilrettelagt arbeid:

  • Hvis du har uføretrygd og likevel ønsker at jobb skal være en del av din hverdag, kan du gjennom Veksttorget få tilbud om arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.
  • Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du får en arbeidskontrakt.
  • Arbeidet kan foregå både i tilrettelagte bedrifter og i ordinære virksomheter.
  • Du får uføretrygd etter folketrygdloven og bonuslønn fra Veksttorget for de timene du jobber.

Varighet og oppfølging:

  • Tiltaket er ikke tidsbegrenset.
  • NAV og Veksttorget skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Du finner enda mer informasjon på nettsidene til NAV.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

Tora Ekseth, Jobbspesialist VTA

tora@veksttorget.no

473 11 311