Ekspertbistand

Mange bedrifter opplever å ha ansatte som:

 • står i fare for å bli sykemeldt
 • er sykemeldt
 • mottar AAP (Arbeidsavklaringspenger)

Ekspertbistand kan benyttes av bedrifter som har ansatte med lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær eller ansatte som ikke fyller sin stilling. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperiodene.

Ved sykefravær er det ikke uvanlig at kommunikasjonen mellom den sykemeldte og leder går i stå. Vi er opptatt av å skille mellom person og situasjon slik at kommunikasjon og relasjon mellom partene blir ivaretatt.

Vi har erfaringen og tryggheten til å stille de litt vanskelige spørsmålene…de du kanskje gruer deg for å stille.

Veksttorget har lang erfaring med å hjelpe begge parter der tidligere tiltak ikke har ført til ønsket endring. Vi kan vise til gode resultater fra samarbeid med små og store bedrifter i offentlige og private virksomheter. Ta kontakt for referanser.

Informasjon om innhold i ekspertbistand:

 • Samtaler med sykemeldt og leder
 • Dialog med nødvendig nettverk; NAV, fastlege, psykolog o.l.
 • Veiledning relatert til problemområder
 • Motivasjon og mestringsstrategier
 • Kartlegging med Vip24-programmet
 • Praktisk arbeidsutprøving etter behov
 • Planer for tiltak som sikrer fortsatt jobbaktivitet
 • Fleksibel tidsramme
 • Hjelp til å søke om refusjon og hvem som kan kontaktes på NAV  Arbeidslivssenter

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

Silje Dahl Bjørgvik, Leder Marked

silje@veksttorget.no

977 75 194