Rekruttering

Har du behov for arbeidskraft?

Veksttorget har over 25 års erfaring med å matche arbeidsgivers behov og arbeidssøkers kompetanse og ressurser. Ansetter du en arbeidssøker fra Veksttorget vil du derfor få hjelp til å finne den rette personen for akkurat deres bedrift.

Ved en rekrutteringsprosess kan vi vise til følgende:

  • Kompetanse på valg av rett person til rett jobb
  • Bred kunnskap innen veiledning og arbeidsinkludering
  • Profesjonell og tett oppfølging fra våre jobbspesialister
  • Tilgjengelighet, og kunnskap om tilrettelegging og bistand.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

June Vatne, Leder Arbeid og Kompetanse / Nestleder Veksttorget

june@veksttorget.no

950 03 172