Oppfølging videregående skole

Veksttorget tilbyr oppfølging til ungdommer som har behov for å finne sin vei til skole, utdanning eller jobb – i samarbeid med videregående skole.

Vi har ungdommer med ulike behov:

  • Ungdommer tilknyttet Oppfølgingstjenesten i Videregående skole, som er eller i nærmeste fremtid faller utenfor videregående opplæring og/eller arbeid.
  • Elever i videregående opplæring som har behov for en kartlegging av sin arbeidsevne.
  • Elever i videregående opplæring med særskilte behov som trenger et alternativt skoleløp.
  • Aldersgruppe fra 16 – 25 år.

Vi tilbyr:

  • Et tilbud med fokus på hverdagsmestring, jobbkondis, karriereveiledning og kunnskap om arbeidslivet.
  • Individuell oppfølging med din egen jobbspesialist.
  • Praksis eller jobbsmak hos en av Veksttorget sine mange arbeidsplasser, eller eksternt hos en bedrift i lokalt næringsliv tilpasset dine behov.
  • Kartlegging av arbeidsevne, funksjon, forutsetninger og interesser.
  • Hjelp med kontakt for oppfølging og samarbeid med andre hjelpeinstanser.

Varighet og oppfølging:

  • Omfang og tid i tiltaket avtales med deg og din videregående skole ut fra behov og ønske.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

June Vatne, Leder Arbeid og Kompetanse / Nestleder Veksttorget

june@veksttorget.no

950 03 172