Arbeidsforberedende trening

«Veksttorget hjelper deg som står utenfor arbeidslivet med å finne en god vei tilbake, og gir deg støtte og veiledning underveis»

 Arbeidsforberedende trening er et tilbud til deg som har fått arbeidsevnen nedsatt, eller som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, og som har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid.

 Vi tilbyr:

  • Profesjonell tilrettelegging og veiledning innen arbeidsinkludering
  • Yrkeskartlegging
  • Tett kontakt med en av våre jobbspesialister
  • Rask respons og tilgjengelighet ved behov
  • Godt utdannede jobbspesialister med lang erfaring og bred kompetanse.

Hva er Arbeidsforberedende trening:

Arbeidsforberedende trening tilbyr avklaring, arbeidsutprøving, arbeidstrening, kompetanseheving og opplæring. Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet.

Gjennom en nettbasert karriereveileder (InFlow24) finner vi en yrkesretning som passer for akkurat deg. For at du skal oppnå positive og varige endringer i livet bruker vi aktivt funnene fra InFlow24 i veiledning for å hjelpe deg raskere til målet. Les mer om dette på https://no.inflow24.com/.

Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv, med tett oppfølging fra jobbspesialist underveis. Målet er å få avklart din arbeidsevne og styrke dine arbeidsmuligheter.

På Veksttorgets jobbcafè er det bestandig en tilgjengelig jobbspesialist som er klar for å hjelpe deg med å skreddersy din søknad og veilede deg til jobbintervju. Vi har en rekke aktiviteter og tilbud du kan benytte deg av for å nå målet ditt. I vår aktivitetskalender får man blant annet innføring i tema som motivasjon og arbeidsglede, sunne omstillingsprosesser og personlig økonomi.

Varighet og oppfølging:

Arbeidsforberedende trening kan som hovedregel ha en varighet på inntil et år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år. Varigheten på tiltaket skal tilpasses dine behov ut fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Du vil i hele perioden få tett oppfølging av din jobbspesialist ved Veksttorget.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med:

 

Maja Venås Eriksen, Tiltaksansvarlig AFT / Jobbspesialist

maja@veksttorget.no

930 49 238