Metodisk arbeid

Supported Employment – SE

Supported Employment (SE) er den teoretiske og metodiske grunnplattformen til Veksttorget. SE er en metodisk tilnærming for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse/utsatte grupper får tilgang til og opprettholde betalt arbeid i det åpne arbeidsmarkedet. Grunntanken i SE er å bistå personer til å skaffe seg ordinært arbeid og gi den støtte som kreves for å lykkes i arbeidsplassen.
Den metodiske tilnærmingen i SE er inndelt i en femtrinnsprosess, hvor de første trinnene her brukes som rammeverk for Veksttorget sin metode og arbeidsplass i alle tiltak.