ØNSKER DU Å JOBBE MED VÅRT SPENNENDE INKLUDERINGSARBEID?

Veksttorget er en bedrift som leverer arbeidsrettede tjenester og hjelper folk i jobb.
En av våre ansatte går over til andre oppgaver i konsernet, og vi søker derfor etter engasjert
JOBBSPESIALIST i 100 % stilling ved vår avdeling i Verdal
Som jobbspesialist er din hovedoppgave å hjelpe mennesker i prosessen mot jobb og/eller utdanning. Stillingen er tilknyttet vårt arbeidsmarkedstiltak Arbeidsforberedende Trening (AFT).

Arbeidsoppgaver:
– Veiledning og oppfølging av egen portefølje.
– Karriereveiledning og yrkeskartlegging.
– Tett samarbeid med oppdragsgiver som NAV, videregående opplæring, andre hjelpetjenester, næringsliv og bedrifter.
– Opplæring, trening og jobbstøtte på eller/utenom arbeidsplass.
– Støtte i kvalifisering- og formelle utdanningsløp.
– Dokumentasjon og rapportering.

Krav til kvalifikasjoner:
– Fullført bachelorutdanning innen relevante fagområder.
– En fordel med relevant videreutdanning, gjerne innen veiledning/-coachteknikker.
– En fordel med erfaring innen arbeidsinkludering og markedsarbeid.
– Evne til å jobbe strukturert, men samtidig ha stort rom for fleksibilitet i arbeidsform.
– Evne til endring og omstilling, og kunne jobbe godt under press.
– God skriftlig og muntlig fremstilling.
– Engasjert, omgjengelig og gode kommunikasjonsferdigheter.
– Søkere må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.
– Politiattest må kunne fremvises ved ansettelse.

Vi tilbyr:
– Interessante og spennende arbeidsoppgaver i en dynamisk bedrift.
– Muligheten til personlig utvikling parallelt med at du får jobbe med mennesker som har behov for akkurat din kompetanse.
– Gode lønns- og pensjonsbetingelser.

Tiltredelse: Etter avtale, men ønskelig med snarlig oppstart.
Søknadsfrist: Fortløpende, senest 05.juni 2024.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater kan tas inn fortløpende til intervju.
Spørsmål om stillingen rettes til:
June Vatne, Leder Veksttorget Arbeid og Kompetanse AS, tlf. 950 03172
Søknad med CV sendes pr. e-post til june@veksttorget.no , og merkes med «jobbspesialist» i emnefeltet.