Kvalitet

Kvalitet på våre tjenester er en forutsetning for at våre samarbeidspartnere og kunder skal ha tillit til oss.

Veksttorget er sertifisert i SEQF – Supported Employment Quality Framework siden 2019.

Hovedformålet med SEQF er å forbedre tjenester som gis til utsatte/vanskeligstilte/funksjonshemmede arbeidssøkere, arbeidstakere og deres arbeidsgivere gjennom et kvalitetsverktøy for Supported Employment-tjenester. Revisjonen er utviklet slik at vi på Veksttorget skal kunne evaluere vår egen organisasjon og metodisk arbeid, og identifisere områder hvor vi hele tiden kan bli bedre.

Veksttorget gjennomfører i tillegg jevnlig kundetilfredshets- og ansattundersøkelser.