Kompetanse

Vekstorget er en kompetansebedrift med store kompetanse på arbeidsinkludering og mennesker.

Noe av vår kompetanse er:
 • Sykepleier
 • Barnevernspedagog
 • Sosionom
 • Førskolelærer
 • Vernepleier
 • Lærer
 • Ergoterapeut
 • Markedsføring
 • Fagbrev baker
 • Fagbrev kokk
 • Fagbrev butikkmedarbeider
 • Videreutdanning Veiledningspedagogikk
 • Videreutdanning Karriereveiledning
 • Videreutdanning Arbeidsinkludering
 • Master Kunnskapsledelse

I tillegg har våre ansatte bred erfaring i tverrfaglig samarbeid med arbeidsgivere, det offentlige og ulike hjelpetjenester med fokus på å finne gode løsninger i arbeid.