Nå er det ikke lenge til Veksttorget med arbeidsleder Hanne Brønstad i spissen, er på plass ved Verdal Bo- og behandlingssenter. Her skal arbeidslaget, bestående av deltakere i Varig tilrettelagt arbeid, bistå og avlaste kommunalt ansatte i deres arbeidshverdag. De skal i tillegg til å være bidragsytere for trivsel for beboere, frigjøre tid slik at helsepersonell får bruke tiden på arbeidsoppgaver de er kvalifisert til å gjøre. Her vil unge mennesker på uføretrygd, være delaktig i ordinært arbeidsliv og få mulighet til kvalifisering etter hvert.