Veksttorget har i samarbeid med Fønix AS i Sandefjord, Fragmenta i Bergen og Escala i Trondheim vunnet et anbud som innebærer at vi skal levere ekspertbistand i en periode på minst 2 år til Bane Nor. Du kan lese mer om ekspertbistand på vår hjemmeside: https://www.veksttorget.no/vare-tjenester/sykefravaersoppfolging/

Vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende oppdraget!