Om oss

Veksttorget – vår oppgave

Veksttorget har som hovedoppgave å hjelpe mennesker i arbeid.

Sammen bistår vi mennesker som kommer til oss via NAV, kommune og skole. Våre jobbsøkere har ordinært arbeid som hovedmål, men kan underveis ha behov for blant annet praksis, jobbprøver, arbeidstrening, en avklaring av sin arbeidskapasitet eller et varig tilrettelagt arbeid. Målgruppen for tiltakene er mellom 18-67 år, med variert arbeidserfaring og bakgrunn. Vår målsetting er likevel den samme for hver enkelt; å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften, samfunnet og den enkelte arbeidssøker.

Vi tilbyr:

  • Kompetanse på valg av rett person til rett jobb
  • Bred kunnskap innen veiledning og arbeidsinkludering
  • Profesjonell og tett oppfølging fra våre jobbspesialister og arbeidsledere
  • Tett samarbeid med næringslivet og fokus på ordinært arbeid