VEKSTTORGET MARKED AS

VekstTorget Marked AS er en del av VekstTorget AS, og har hovedkontor i Verdal. Vi har også kontorer i Namsos, Rørvik, Levanger og Steinkjer. Vi drifter ulike tiltak for NAV, Basiskompetanse i Arbeidslivet, samarbeidsprosjekt med Namsos Kommune i regi av fylkesmannen og annen arbeidsrettet aktivitet. For mer informasjon om hva vi driver med på de ulike lokasjonene trykk på adressen under bildet.

Verdal – Stiklestad Alle 1
Namsos – Verftsgata 16-18
27625163
Rørvik – Industrivegen 6 – Rørvik Havn
Levanger – Skoleparken 3
Jæktskippergata 8