Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Målgruppe:

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Hva er varig tilrettelagt arbeid:

  • Hvis du har uføretrygd og likevel ønsker at jobb skal være en dSmørbrødel av din hverdag, kan du gjennom Veksttorget få tilbud om arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.
  • Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du får en arbeidskontrakt.
  • Arbeidet kan foregå både i tilrettelagte bedrifter og i ordinære virksomheter.
  • Du får uføretrygd etter folketrygdloven og bonuslønn fra Veksttorget for de timene du jobber.

Varighet og oppfølging:

  • Tiltaket er ikke tidsbegrenset.
  • NAV og Veksttorget skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Mer informasjon finner du på nettsidene til NAV