Arbeidsgiver

Har du behov for arbeidskraft? Vi har over 25 års erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og ressurser. Ansetter du en av arbeidssøkerne fra Veksttorget får du hjelp til å ansette de rette personene.

Noen fordeler ved å samarbeide med oss:

– Vi kjenner arbeidssøkerne svært godt og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb
– Vi gir tett oppfølging til arbeidssøker og bedriften
– Det kan være en uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode
– Vi kan ha arbeidsgiveransvaret i opplæringsperioden
– Vi har kunnskap om økonomisk og teknisk tilrettelegging ved ansettelser

Vi samarbeider allerede med over 100 bedrifter.

Vi samarbeider tett med næringslivet for å få våre arbeidssøkere ut i jobb. Tilbyr du jobb til disse arbeidssøkerne, tar du samfunnsansvar.

Våre arbeidssøkere har av ulike grunner falt utenfor arbeidslivet. Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften, samfunnet og den enkelte arbeidssøker. For noen arbeidssøkere vil en arbeidstrenings- eller hospiteringsplass være løsningen for å nå målet om fast jobb.

Alle utgifter til lønn og forsikring kan helt eller delvis dekkes av oss via diverse offentlige støtteordninger. Bedriften får også en dedikert jobbspesialist som vil følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov og ønsker.

Kontaktperson: Roger Bjerkan, Leder VekstTorget Marked AS.