Kulturpatruljen Namsos

Mål for kurset

Formålet med kurset er å fremme motivasjon hos deltakeren til å finne arbeid, videre arbeidssøking, skolegang eller annen meningsfull aktivitet etter avsluttet løp. Kurset skal gjøre deltakeren i stand til å møte det ordinære arbeidslivet med gjeldende krav, regler og rettigheter.

 

Målgruppe

Målgruppen for kurset er kreativ ungdom, hovedsakelig i alderen 18-30 år, utenfor et ordinært livsløp (ikke i skole/ utdanning eller ordinært arbeidsliv) og som med det befinner seg i en utsatt posisjon for langvarig eller vedvarende utenforskap.

Det legges ikke til grunn som et opptakskrav at deltakeren skal ha kvalifikasjoner innenfor skapende eller utøvende kulturvirksomhet, men at aktuelle deltakere oppgir musikk, dans, teater, media eller annen skapende virksomhet som en del av sitt interessefelt, eller viser en nysgjerrighet overfor feltet i kartleggingssamtaler.

KULTURPATRULJEN SINE VERDIER:

Våre verdier motiverer oss til gode resultater og veileder oss i hvordan vi driver KP:

  • FRIHET – Prøve og feile rom til å finne sin egentlige interesse.
  • ÅPEN – Ærlighet, integritet, samarbeid og dyrk mangfold.
  • MODIG – Nyskapende, utfordre, stimulere og gi muligheter
  • OMTENKSOM – Respekt, støtte, bidra, del erfaringer og positivitet.
  • TETT PÅ – Tilstede, målrettet , engasjert og tydelig.
  •  

-Verdsetter mangfold og like muligheter,

-Bygge over tid, slik at man skaper en god varig endring.

For mer informasjon ta kontakt med

Ina Dahl – hovedinstruktør KP Namsos

eller

Ronny Grannes