KUL Arena

Kreativ Ungdoms LæringsArena – Kul Arena er Namsos Kommunes innovative tiltak for hjelpe ungdommer tilbake til skole og arbeid.  VekstTorget leder prosjektet, med mål om å utvikle en trøndersk modell hvor Veksttorget AS, Namsos kommune, NAV Midre-Namdal, Olav Duun Videregående skole og Barnevernet i Midtre-Namdal sammen bidrar til ungdommenes beste.

Målgruppe:

Unge mennesker, i alderen 15 – 30 år, som av ulike årsaker

 • Vegrer seg for å starte/fullføre videregående eller annen tradisjonell skole
 • Er i ferd med å avbryte eller har avbrutt videregående skole
 • Ikke har forutsetninger for å gå i et ordinært utdanningsløp
 • Har komplekse problemstillinger som hindrer personer i å få fotfeste i det ordinære utdanningssystemet eller arbeidslivet

 

Hva er KUL Arena:

 • Ett annerledes «skoleår» hvor du får tid til å jobbe med ett fagområde du interesserer deg for
 • Det legges vekt på motivasjon og mestring, at du får brukt dine ressurser og din kompetanse for å komme ut i arbeid, aktivitet eller utdanning.
 • Mot slutten av kurset skal du forsøke arbeidsutprøving med jobbsmak ved en bedrift.
 • Målet etter endt tid på KUL Arena er at du har lagt en plan for riktig vei og oppfølging videre, nå vet du hva du har lyst til å gjøre videre.

Oppfølging:

 • Ved KUL Arena får du en egen jobbcoach som hjelper deg underveis mot målet ditt. En jobbcoach stiller krav, tilrettelegger, er en samtalepartner, veileder, rådgiver og ikke minst din fanclub for drømmen.

Varighet

 • Det er åpen dag en gang pr uke hvor du kan ta turen innom for å høre mer om tilbudet.
 • Det er løpende innsøkning via skolen din, NAV eller Barnevernet.
 • Du kan være deltaker i inntil ett år.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Roger Bjerkan