Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Er du ansatt?

Opplever du at det er behov for å opplæring i grunnleggende ferdigheter på din arbeidsplass, kanskje på grunn av endringer eller nye krav? Ta kontakt med tillitsvalgt eller med din nærmeste leder og si ifra om muligheten om å søke om penger til opplæring.

Er du med i en frivillig organisasjon?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om penger fra Kompetansepluss frivillighet. Er du medlem eller deltar i aktiviteter i en frivillig organisasjon, så kan du tipse organisasjonen om muligheten om å søke om penger til opplæring.

Er du tillitsvalgt?

Ønsker du at din virksomhet skal søke om penger til opplæring, ta kontakt med leder for å fortelle om muligheten. Her er noen tips om hvordan du kan rekruttere ansatte for å vise interessen og hvilke rolle du kan ta som tillitsvalgt.

Er du en leder i en virksomhet?

Lurer du på om din bedrift burde søke om midler, så kan du lese om hvorfor du bør satse på kurs på arbeidsplassen. Les om tilskuddsordningen Kompetansepluss og ta kontakt med en opplæringstilbyder for å finne ut hvordan dere kan få til dette.

Bakgrunn

  • Kompetansepluss (tidligere BKA/BKF) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.
  • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
  • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.
  • Siden 2006 er ordningen utvidet fra 14 millioner til over 200 millioner kroner i 2017. I 2015 kunne det for første gang søkes om midler til norskopplæring.
  • Over 60 000 arbeidstakere har fått opplæring på jobben gjennom ordningen. Det er dokumentert at den fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

Kompetanse Norge forvalter Kompetansepluss. En sentral oppgave for Kompetanse Norge er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne.