Investering i mennesker

… gir vekst på arbeidsplassen

Som arbeidslivet utvikler seg, vil også arbeidssituasjoner til arbeidstakerne endres.  Mange trenger oppfrisking i grunnleggende ferdigheter for å mestre utfordringer i et moderne arbeidsliv.  VekstTorget ønsker å gi et helhetlig tilbud med fokus på omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet.

Få det beste ut av dine medarbeidere

Gode arbeidere og fagpersonale sliter med å holde dagens krav i arbeidslivet.  Studier fra PIAAC (The Programme for the international assessment of adult competencies) sier at Norge gjør det bra, men går tilbake.  Det er en bekymring blant ungdommer mellom 16 og 25 år.  Over 400 000 nordmenn i arbeid er på nivå 0 eller 1 når det gjelder basiskompetanse ferdigheter.

VekstTorget arbeider for å forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.


Redusere sykefravær

Norsk i arbeidslivet (arbeidsnorsk)

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Kontaktperson: Roger Bjerkan