Drømmedagene

«DRØMMEDAGENE SKAL BEIGEISTRE OG SKAPE TRO PÅ FREMTID OG DRØMMER»

 

I DrømmeDagene er du sammen med andre ungdommer hvor målet er å finne riktig vei i arbeidslivet eller utdanning. Vi forbereder deg til arbeidslivets krav og fantastiske muligheter, hvor målet i løpet av 18 uker er å få trent på en ordentlig arbeidsplass.

 

Målgruppe:

DrømmeDagene er et tiltak for deg i alderen 18-25 år, som har falt utenfor arbeidsliv eller utdanningsløp og som mottar hjelp fra Nav Verdal.

 

Hva er Drømmedagene:

 • En annerledes kickstart for sårbare unge som trenger å finne sin vei inn i arbeidsliv eller utdanning.
 • Et tilbud med fokus på hverdagsmestring, jobbkondis, karriereveiledning og kunnskap om arbeidslivet.
 • Gjennom en nettbasert karriereveileder (Vip24) finner vi en yrkesretning som passer for akkurat deg. For at du skal oppnå positive og varige endringer i livet bruker vi aktivt funnene fra Vip24 i veiledning for å hjelpe deg raskere til målet.
 • Det legges vekt på motivasjon og mestring som øker dine ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid, aktivitet eller utdanning.
 • Mot slutten av kurset skal du forsøke arbeidsutprøving med jobbsmak ved en bedrift.
 • Målet etter endt kurs er at en plan skal være lagt for riktig vei og oppfølging videre, nå vet du hva du har lyst til å gjøre videre.Oppfølging og varighet:
 • I DrømmeDagene får du en egen jobbcoach som hjelper deg underveis mot målet ditt. En jobbcoach stiller krav, tilrettelegger, er en samtalepartner, veileder, rådgiver og ikke minst din fanclub for drømmen.
 • Tiltaket varer til sammen 18 uker.
 • Forberedelsesfase på 4 uker med individuell oppfølging av jobbcoacher.
 • Gjennomføringsfase på 6 uker i gruppe med andre unge i din situasjon.
 • Etterarbeidsfase på 8 uker med individuell oppfølging av jobbcoach og arbeidsgiver eller andre instanser.

 

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med

http://veksttorget.no/person/silje-dahl-bjorgvik/

http://veksttorget.no/person/linn-kristin-reinan/