Drømmedagene


«DRØMMEDAGENE SKAL BEIGEISTRE OG SKAPE TRO PÅ FREMTID OG DRØMMER»

 

I DrømmeDagene er du sammen med andre ungdommer hvor målet er å finne riktig vei i arbeidslivet eller utdanning. Vi forbereder deg til arbeidslivets krav og fantastiske muligheter, hvor målet i løpet av 18 uker er å få trent på en ordentlig arbeidsplass.

 

Målgruppe:

DrømmeDagene er et tiltak for deg i alderen 18-25 år, som har falt utenfor arbeidsliv eller utdanningsløp og som mottar hjelp fra Nav Verdal.

Hva er Drømmedagene:

 • En annerledes kickstart for sårbare unge som trenger å finne sin vei inn i arbeidsliv eller utdanning.
 • Et tilbud med fokus på hverdagsmestring, jobbkondis, karriereveiledning og kunnskap om arbeidslivet.
 • Gjennom en nettbasert karriereveileder (Vip24) finner vi en yrkesretning som passer for akkurat deg. For at du skal oppnå positive og varige endringer i livet bruker vi aktivt funnene fra Vip24 i veiledning for å hjelpe deg raskere til målet.
 • Det legges vekt på motivasjon og mestring som øker dine ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid, aktivitet eller utdanning.
 • Mot slutten av kurset skal du forsøke arbeidsutprøving med jobbsmak ved en bedrift.
 • Målet etter endt kurs er at en plan skal være lagt for riktig vei og oppfølging videre, nå vet du hva du har lyst til å gjøre videre.

Oppfølging og varighet:

 • I DrømmeDagene får du en egen jobbspesialist som hjelper deg underveis mot målet ditt. En jobbspesialist stiller krav, tilrettelegger, er en samtalepartner, veileder, rådgiver og ikke minst er din fanclub for at du skal nå din drøm og ditt mål.
 • Tiltaket varer i til sammen 18 uker.
 • Forberedelsesfase på 4 uker med individuell oppfølging av jobbspesialister.
 • Gjennomføringsfase på 6 uker i gruppe med andre unge i din situasjon.
 • Etterarbeidsfase på 8 uker med individuell oppfølging av jobbspesialist og arbeidsgiver eller andre instanser.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med

Silje Dahl Bjørgvik

Linn Kristin Reinan

Grete Gudding Wæren