Avklaring

Målgruppe:

Avklaring er et tiltak for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Hva er avklaring:

Med avklaring menes det at du, og eventuelt arbeidsgiveren din, kan få ekstra bistand i en periode for å kartlegge eller prøve ut din arbeidsevne. Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere:

  • Om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset.
  • Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet.
  • Kompetansen din og mulighetene dine.

Varighet og oppfølging:Vip24 logo

  • 4 uker med tett oppfølging av jobbspesialist ved Veksttorget.
  • Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav.
  • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver.
  • Arbeidsutprøving på eksisterende eller ny arbeidsplass.
  • Deltakelse på aktivitetskalender og jobbcafé.

For mer informasjon ta gjerne kontakt:

Kontaktperson Namsos

Monica Lin Wærnes

Kontaktperson Rørvik

Lisa Ulsund

Leder VekstTorget Marked AS

Roger Bjerkan