Arbeidstiltak

A_3-redArbeidspraksis – APS

Målgruppe:

Arbeidspraksis er et tiltak for deg med og uten arbeidsforhold. Målet er å skaffe deg jobb eller hjelpe deg å beholde jobben du har. Du kan få tilbud om arbeidspraksis hvis du har nedsatt arbeidsevne.

Hva er arbeidspraksis:

Med arbeidspraksis menes det at du, og eventuelt arbeidsgiveren din, kan få bistand over tid til å kartlegge og prøve ut din arbeidsevne i trygge omgivelser og med tett oppfølging.

 • Du får prøve ut ulike arbeidsformer som er tilpasset både din kompetanse og dine utfordringer.
 • Vi samarbeider tett med næringslivet, slik at du får arbeidspraksis i en bedrift som passer dine ønsker og muligheter.

Varighet og oppfølging:

 • Inntil ett år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.
 • Varigheten på tiltaket tilpasses ut ifra dine muligheter på arbeidsmarkedet.
 • Tett oppfølging av jobbcoach ved Veksttorget.
 • Deltakelse på aktivitetskalender og jobbcafé.

Avklaring

Målgruppe:

Avklaring er et tiltak for deg med og uten arbeidsforhold. Tiltaket kan også være aktuelt hvis du er sykemeldt og ønsker å komme tilbake i arbeid.

Hva er avklaring:

Med avklaring menes det at du, og eventuelt arbeidsgiveren din, kan få ekstra bistand i en periode for å kartlegge eller prøve ut din arbeidsevne. Det kan være aktuelt å kartlegge eller vurdere:

 • Om du kan utføre jobben hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset.
 • Hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at du kan delta i arbeidslivet.
 • Kompetansen din og mulighetene dine.

Varighet og oppfølging:

 • 4 uker med tett oppfølging av jobbcoach ved Veksttorget.
 • Informasjon og økt kunnskap om arbeidsmarked, yrker og jobbkrav.
 • Veiledning for valg av yrkesmål og arbeidsoppgaver.
 • Arbeidsutprøving på eksisterende eller ny arbeidsplass.
 • Deltakelse på aktivitetskalender og jobbcafé.

DrømmeDagene

Målgruppe:

DrømmeDagene er et tiltak for deg i alderen 18-25 år, som har falt utenfor arbeidsliv eller utdanningsløp og som mottar hjelp fra Nav Verdal. DrømmeDagene kan passe særlig godt til deg som trenger ekstra hjelp for å komme deg i arbeid eller utdanning. Mange som deltar har utfordringer knyttet til psykiatri, rus eller andre psykososiale vansker, eller har ikke funnet ut hva fremtiden skal inneholde enda.

Hva er Drømmedagene:

En annerledes kickstart for sårbare unge som trenger å finne sin vei inn i arbeidsliv eller utdanning.

 • Et annerledes kursopplegg til deg som oppsøker og mottar hjelp av NAV Verdal.
 • Et tilbud med fokus på hverdagsmestring, jobbkondis, karriereveiledning, kunnskap om arbeidslivet, motivasjon og mestring som øker dine ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid, aktivitet eller utdanning.
 • Mot slutten av kurset skal du forsøke arbeidsutprøving med jobbsmak ved en bedrift.
 • Målet etter endt kurs er at en plan skal være lagt for riktig vei og oppfølging videre, nå vet du hva du har lyst til å gjøre videre.

Varighet og oppfølging:

 • Tiltak på til sammen 14 uker.
 • Forberedelsesfase på 4 uker med individuell oppfølging av jobbcoacher.
 • Gjennomføringsfase på 6 uker i gruppe med andre unge i din situasjon.
 • Etterarbeidsfase på 4 uker med individuell oppfølging av jobbcoach og arbeidsgiver.
 • Etter endt tiltak skal du fortsette ved ditt lokale NAV-kontor for å jobbe videre mot målet ditt.

Varig tilrettelagt arbeid – VTA

Målgruppe:

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for deg som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Hva er varig tilrettelagt arbeid:

 • Hvis du har uføretrygd og likevel ønsker at jobb skal være en del av din hverdag, kan du gjennom Veksttorget få tilbud om arbeidsoppgaver som er tilpasset deg.
 • Som ansatt i varig tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og du får en arbeidskontrakt.
 • Arbeidet kan foregå både i tilrettelagte bedrifter og i ordinære virksomheter.
 • Du får uføretrygd etter folketrygdloven og bonuslønn fra Veksttorget for de timene du jobber.

Varighet og oppfølging:

 • Tiltaket er ikke tidsbegrenset.
 • NAV og Veksttorget skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Mer informasjon finner du på nettsidene til NAV