Arbeidssøker

Veksttorget AS har over 25 års erfaring med arbeidsinkludering og vi er her for å hjelpe akkurat deg å nå ditt mål.

Mer informasjon om de ulike tilbudene finner du på denne siden.

Ønsker du vår hjelp til å finne en jobb må du gå via NAV. Du blir så innkalt til en samtale med en av våre jobbspesialister, som vil hjelpe deg å legge en plan for hvordan du skal komme tilbake til arbeidslivet.

Våre jobbspesialister bruker følgende metodikk i sin oppfølging av jobbsøkere:

Flytskjema supported employment

logo_vip24_wg_redVip24 er et profil- og samtaleverktøy for arbeidslivsveiledning som fremmer bevisstgjøring rundt egne utviklingsmuligheter og karrierevalg. Verktøyet har fokus på 24-timersmennesket og kartlegger kilder til mestring, motivasjon og arbeidsglede.

Veksttorget er godkjent som bruker av vip24verktøyet.

Vil du vite mer?

Kontaktperson ved Veksttorget: Roger Bjerkan [email protected] eller tlf. 930 80 776.

Kontaktperson vip24: Alf Sandve [email protected] eller tlf. 913 97 704.

Se også www.vip-24.no.